Ethernet Wiring

AT&T 258A/EIA (TIA) 568B pin assignments
 1. white/orange
 2. orange/white
 3. white/green
 4. blue/white
 5. white/blue
 6. green/white
 7. white/brown
 8. brown/white
EIA (TIA) 568A pin assignments
 1. white/green
 2. green/white
 3. white/orange
 4. blue/white
 5. white/blue
 6. orange/white
 7. white/brown
 8. brown/white